Vrijwilligers

Zoals bij iedere vereniging het geval is, wordt ook bij GTS veel met vrijwilligers gewerkt. Vrijwilligers zijn onmisbaar en van onschatbare/grote waarde binnen onze vereniging. Vrijwilligers die op beperkte tijdstippen hand- en spandiensten verrichten of nauwer bij het verenigingsgebeuren betrokken zijn. Dit kan bestaan uit het gereedzetten van toestellen bij de lessen en wedstrijden, het geven van leiding tot het bekleden van bestuursfuncties. Ook bij de Grote Clubactie, onderlinge wedstrijden en de sport instuiven wordt er veel met vrijwilligers gewerkt.
Inlichtingen over vrijwilligerswerk zijn te verkrijgen door een mail te sturen naar gtsinformatie@gmail.com.