Vrijwilligers

Zoals bij iedere vereniging het geval is, wordt ook bij GTS veel met vrijwilligers gewerkt. Vrijwilligers zijn onmisbaar en van onschatbare/grote waarde binnen onze vereniging. Vrijwilligers die op beperkte tijdstippen hand- en spandiensten verrichten of nauwer bij het verenigingsgebeuren betrokken zijn. Dit kan bestaan uit het gereedzetten van toestellen bij de lessen en wedstrijden, het geven van leiding tot het bekleden van bestuursfuncties. Ook bij de Grote Clubactie, onderlinge wedstrijden en de sport instuiven wordt er veel met vrijwilligers gewerkt.
Inlichtingen over vrijwilligerswerk zijn te verkrijgen door een mail te sturen naar gtsinformatie@gmail.com.

Jury leden gezocht!

Om wedstrijden mogelijk te maken zijn er voldoende juryleden nodig. Zo is iedere deelnemende vereniging per wedstrijd verplicht
minimaal een of twee juryleden op te geven. Aangezien GTS een grote groep wedstrijdturn(st)ers heeft zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers, leden of andere belangstellenden die een jurycursus willen volgen zodat onze turn(st)ers aan wedstrijden deel kunnen nemen. De cursusduur is zes à zeven avonden, waarvan de laatste avond is gereserveerd voor het examen. Voor alle jurycursussen geldt: cursus is gratis, mits de cursus afgemaakt wordt. Ook het cursusmateriaal wordt gratis verstrekt door de KNGU.
Inschrijven en/of inlichtingen over jurycursussen kunt u verkrijgen bij Ellen ter burg tel: 0611764827 e-mail : sel.ledengts@gmail.com