Nieuwsbrief september/ oktober

beheerder

Beste leden, ouders/verzorgers,

 

Het sportseizoen voor GTS 2018/2019 is inmiddels een paar weken gaande.

Een mooi moment om de leden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen GTS.

Zoals u allen bekend hebben wij een roerige periode achter de rug. Gelukkig konden wij door hard werken met ondersteuning van de gemeente en Sportkader Nederland een doorstart maken.

Ons team van bestuursleden bestaat momenteel uit 5 personen: Marie-José Roossien, Cor Platje, Adriana Kessens, Marja Heerdt en Bianca Laan. Door ziekte is Cor helaas sinds de zomervakantie niet actief betrokken bij het bestuur.

 

Wat hebben we gedaan afgelopen maanden:

De contracten met de trainers zijn nagezien en aangepast, roosters/lessen voor dit seizoen rondgemaakt, de turnhal schoongemaakt (samen met een aantal enthousiaste ouders van leden), de eerste incasso periode voor de contributie is net geweest, we zijn nu nog bezig met de afwikkeling hiervan (storneringen nalopen, nieuwe leden inschrijven in leden administratie, presentielijsten aanpassen etc. Alles erg veel handmatig werk).

 

Wat gaan we doen komende maanden:

Op dit moment ligt de prioriteit bij de huisvesting. Rond de ledenvergadering heeft de verhuurder van de turnhal per 01-06-2019 de huur opgezegd. Na enig onderzoek blijkt dit, helaas voor ons, niet aanvechtbaar te zijn. Na constatering hiervan (september 2018) zijn wij als bestuur, samen met Huib de Wit (beheerder van onze turnhal) en Marco van Tent (assistent trainer en eigenaar bouwkundig calculatiebureau) en de KNGU, eind september jl. in gesprek gegaan met de gemeente.

Er moet nu door ons een analyse gemaakt worden wat wij als vereniging nodig hebben, hiervoor hebben wij hulp en ondersteuning van de KNGU. De informatie hiervoor komt uit ons ledenbestand.

Wij hebben er vertrouwen in dat er een passende oplossing wordt gevonden. Dit zal echter niet vanzelf gaan. Over de voortgang zullen wij jullie op de hoogte houden.

Verder zal er medio november een nieuwe administratie/ledenadministratie opgezet worden. Het huidige ledenprogramma is niet bepaald gebruiksvriendelijk (op dit moment erg omslachtig, presentielijsten worden zelfs nog handmatig apart in Excel gemaakt, wat bijzonder veel tijd kost).

De financiële administratie bestaat op dit moment uit Excel overzichten, wel inzichtelijk en overzichtelijk (de begroting voor komende maanden en 2019 is hierin uitgewerkt). Echter voor de lange termijn is in deze tijd een boekhoudprogramma een absolute must.

Hulp gevraagd

Naast deze activiteiten zijn er nog veel meer (leuke) activiteiten die opgepakt kunnen worden (bijvoorbeeld de leden regelmatig informeren middels nieuwsbrieven), hiervoor hebben wij echter hulp nodig. Wij zoeken daarom enthousiaste nieuwe bestuursleden die graag betrokken zijn bij het wel en wee van onze vereniging.

Naast algemene bestuursleden zoeken wij ook één (of twee) commerciële kanjer(s) die het sponsorbeleid op poten wil gaan zetten. Zeker met een verhuizing in het vooruitzicht kunnen wij sponsoring zeer goed gebruiken (zowel financieel als in materialen).

Ons uitgangspunt hierin is: we doen het samen!

Dus schroom niet, meld je aan via ledenadmi.gts@gmail.com en kom kennismaken met ons!

 

Hartelijke groeten,

Bestuur GTS

Marie-José, Adriana, Cor, Marja en Bianca