Contributie 2018- 2019

 

Betalingsvoorwaarden GTS

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor alle leden of diens wettelijke vertegenwoordiger bij het aangaan van het lidmaatschap met Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec (GTS).

2. De lidmaatschapskosten van minderjarige leden worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger(s)

3. Het lidmaatschap van GTS kan alleen schriftelijk worden opgezegd voor 15 juni. Niet tijdig afmelden verplicht het lid tot betaling van het volgend seizoen.

4. Betaling dient te geschieden voor de aangegeven betaaldatum en worden in mindering gebracht op de oudst openstaande nota.

5. Indien betaling niet voor aangegeven betaaldatum heeft plaatsgevonden, is het lid van rechtswege in verzuim geraakt. Bij het versturen van een betalingsherinnering zal het lid, of diens wettelijk vertegenwoordiger, gewezen worden op de administratiekosten die in rekening gebracht zullen worden i.v.m. de extra handelingen die door het verzuim gemaakt moeten worden.

6. Bij betalingsachterstand is het bestuur gerechtigd het betreffende lid van deelname aan de training uit te sluiten en toegang tot de zaal te weigeren.