Contributie 2018- 2019

 
Aantal uur t/m 15 jaar vanaf 16 jaar
1e termijn 2e termijn totaal seizoen 1e termijn 2e termijn totaal seizoen
1 € 83,00 € 83,00 € 166,00 € 97,50 € 97,50 € 195,00
1,5 € 103,50 € 103,50 € 207,00 € 118,50 € 118,50 € 237,00
2 € 124,50 € 124,50 € 249,00 € 138,75 € 138,75 € 277,50
3 € 162,25 € 162,25 € 324,50 € 177,00 € 177,00 € 354,00
4 € 203,50 € 203,50 € 407,00 € 217,75 € 217,75 € 435,50
5 € 241,75 € 241,75 € 483,50 € 256,00 € 256,00 € 512,00
6 € 282,50 € 282,50 € 565,00 € 297,25 € 297,25 € 594,50
7 € 323,75 € 323,75 € 647,50 € 337,95 € 337,95 € 675,90
7,5 € 342,75 € 342,75 € 685,50 € 357,25 € 357,25 € 714,50
8 € 365,00 € 365,00 € 730,00 € 379,25 € 379,25 € 758,50
9 € 403,25 € 403,25 € 806,50 € 417,50 € 417,50 € 835,00
10 € 443,75 € 443,75 € 887,50 € 458,00 € 458,00 € 916,00
11 € 485,00 € 485,00 € 970,00 € 499,25 € 499,25 € 998,50
12 € 523,00 € 523,00 € 1.046,00 € 537,75 € 537,75 € 1.075,50

Inclusief bondscontributie, exclusief eenmalige inschrijfkosten van €15,00

Contributieverplichting en opzeggen van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen (schooljaar).
Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd vóór 15 juni. Dit kan via: de ledenadministratie: ledenadmi.gts@gmail.com 
De contributie van de KNGU is bij het bedrag inbegrepen. 
De contributie is exclusief wedstrijdgelden en wedstrijdbegeleiding.
Let op!
Wie na 15 juni nog geregistreerd staat als lid, is verplicht het hele seizoen te betalen. Tussentijds opzeggen ontslaat niemand van betalingsplicht. Bij tussentijds opzeggen worden er geen contributiegelden terugbetaald.
Wordt iemand gedurende het seizoen lid dan wordt de contributie naar rato berekend.

Betaling :
Éénmalig €15,00 inschrijfkosten
De contributiegelden worden geïncasseerd in 2 termijnen.
Het 1e termijn wordt op vrijdag in week 37 geïncasseerd. Het 2e termijn zal geïncasseerd worden op vrijdag in week 2.
Indien u(w kind) zich in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. Daarbij kunnen de
incassomomenten afwijken. U krijgt hierover vooraf bericht.

Wedstrijdgelden worden apart in rekening gebracht, en worden zodra bij ons de kosten en de ingeschreven deelnemers hiervan bekend zijn in rekening gebracht. Indien je bent ingeschreven voor een wedstrijd ben je verplicht te betalen, ook als er niet kan worden meegedaan wegens blessure, ziekte of andere reden.

Indien er geen machtiging wordt afgegeven, worden er € 5,00 administratiekosten in rekeninggebracht per nota,

Opzeggen van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd voor 15 juni. Bij de ledenadministratie via: ledenadmi.gts@gmail.com
Bij tussentijds opzeggen worden er geen contributiegelden terugbetaald.

*) Stofzuigen Turnhal:
(Ouders van) leden die 2 uur of meer trainen in de Turnhal, worden opgenomen in een schoonmaakrooster. Bij aanvang seizoen
en in december/januari kunt u zichzelf inschrijven op een dag dat het u uitkomt. Het stofzuigen neemt ongeveer een half uur
aan tijd in beslag.
Kunt u of wilt u niet schoonmaken? Dan kunt u uw beurt afkopen voor € 20,00 per keer. Voor vragen over het stofzuigen kunt u
contact opnemen met onze schoonmaakcoördinator via: stofzuigengts@gmail.com

Betalingsvoorwaarden GTS

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor alle leden of diens wettelijke vertegenwoordiger bij het aangaan van het lidmaatschap met Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec (GTS).

2. De lidmaatschapskosten van minderjarige leden worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger(s)

3. Het lidmaatschap van GTS kan alleen schriftelijk worden opgezegd voor 15 juni. Niet tijdig afmelden verplicht het lid tot betaling van het volgend seizoen.

4. Betaling dient te geschieden voor de aangegeven betaaldatum en worden in mindering gebracht op de oudst openstaande nota.

5. Indien betaling niet voor aangegeven betaaldatum heeft plaatsgevonden, is het lid van rechtswege in verzuim geraakt. Bij het versturen van een betalingsherinnering zal het lid, of diens wettelijk vertegenwoordiger, gewezen worden op de administratiekosten die in rekening gebracht zullen worden i.v.m. de extra handelingen die door het verzuim gemaakt moeten worden.

6. Bij betalingsachterstand is het bestuur gerechtigd het betreffende lid van deelname aan de training uit te sluiten en toegang tot de zaal te weigeren.